API lấy thông tin doanh nghiệp từ mã số thuế

API này cho phép các ứng dụng và dịch vụ trực tuyến nhanh chóng và dễ dàng trích xuất thông tin như tên công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, tình trạng hoạt động và nhiều thông tin khác. Với API này, việc xây dựng các ứng dụng quản lý doanh nghiệp, dịch vụ tài chính hoặc các công cụ phân tích dữ liệu liên quan đến doanh nghiệp trở nên đơn giản và hiệu quả hơn bao giờ hết. Tận dụng API Tìm Kiếm Thông Tin Doanh Nghiệp Theo Mã Số Thuế để tối ưu hóa quá trình tìm kiếm và sử dụng thông tin doanh nghiệp một cách hiệu quả và chính xác.

Cấu trúc API:

Code mẫu PHP CURL dùng GET:

$mst='0316956049';
$links='https://esgoo.net/api-mst/'.$mst.'.htm';
$ch = curl_init($links);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-T827R4 Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.116 Safari/537.36');
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
$result = curl_exec($ch);
if(curl_errno($ch) != 0 && empty($result)){$result = false;}
curl_close($ch);
$mang_json=json_decode($result,true);
print_r($mang_json);

Dữ liệu trả về dạng JSON:

{
  "error": 0,
  "error_text": "Lấy dữ liệu doanh nghiệp từ mã số thuế thành thành công..!",
  "data": {
    "ten": "CÔNG TY TNHH MARINE DIGITALE",
    "mst": "0316956049",
    "dc": "490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh",
    "daidien": "PHẠM THÙY LINH",
    "capphep": "2021-09-05",
    "hoatdong": "2021-09-05",
    "tinhtrang": "Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
    "latitude": "10.8011238",
    "longitude": "106.712847",
    "Links_Map": "https://www.google.com/maps/place/10.8011238+106.712847/@10.8011238,106.712847,17z",
    "nganhnghe": [
      "Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện",
      "In ấn",
      "Dịch vụ liên quan đến in",
      "Sản xuất sản phẩm từ plastic",
      "Sản xuất các cấu kiện kim loại",
      "Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu",
      "Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng",
      "Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế",
      "Đại lý, môi giới, đấu giá",
      "Hoạt động tư vấn quản lý",
      "Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan",
      "Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên",
      "Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ",
      "Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận",
      "Hoạt động thiết kế chuyên dụng",
      "Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại"
    ]
  }
}